DOBRA STRONA UCZNIA

Zadanie ERD

Zadanie 1.   Wykonaj kompletny schemat ERD poniższej BD:

   Zaprojektować bazę danych dla sieci szkół prywatnych Beta. Sieć szkół Beta ma swoje placówki w kilku miastach Polski. Należy przechować informację o nazwie danej placówki, adresie, jej pracownikach (imie, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres). Są trzy rodzaje pracowników (administracyjni, nauczyciele, dyrektorzy placówki).
Należy przechować informację o uczniach danej placówki (imie, nazwisko,data urodzenia, przedmiotach prowadzonych w danej placówce (kiedy przemiot był prowadzony, przez kogo, w jakiej placówce), ocenach uczniów z danego przedmiotu

Założenia semantyczne :

Pracownik może pracować w wielu placówkach, w jednej pracuje zazwyczaj kilka osób
Nauczyciel może prowadzić wiele przedmiotów w różnych placówkach
Uczeń uczęszcza tylko do jednej placówki na kilka przedmiotów
Pracownik może być dyrektorem oraz jednocześnie nauczycielem