DOBRA STRONA UCZNIA

Materiały

MATERIAŁY NAUCZYCIELA 

 mgr inż. BEATA MACIEWICZ


CYFROWE TECHNOLOGIE GRAFICZNE

1. Charakteryzowanie maszyn i urządzeń poligraficznych - kliknij tutaj,

2. Przygotowanie materiałów tekstowych – kliknij tutaj.

3. Przygotowanie materiałów ilustracyjnych – kliknij tutaj.

4. Wykonanie impozycji i proofingu – kliknij tutaj.

5. Skład z wykorzystaniem programu Adobe InDesign (skład książki) – kliknij tutaj.

6. Kontrola jakości - kliknij tutaj.


TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE

1. Wykonywanie prac związanych z cyfrową obróbką obrazu – kliknij tutaj.

2. Stosowanie technik graficznych i multimedialnych – kliknij tutaj.

3. Komputerowy montaż audio i video – kliknij tutaj.

4. Animacja komputerowa – kliknij tutaj.

5. Zasady tworzenia prezentacji – kliknij tutaj.

6. Projektowanie graficzne i skład tekstu – kliknij tutaj.

7. Zasady tworzenia animacji – kliknij tutaj.

8. Animacje rodzaje – kliknij tutaj.


TESTY

1. Test – planowanie produktu – kliknij tutaj.

2. Test – dokumentacja technologiczna i techniczna – kliknij tutaj.

3. Test – informatyka – kliknij tutaj.

4. Test – przygotowanie materiałów tekstowych cz.1 – kliknij tutaj.

5. Test – przygotowanie materiałów tekstowych cz.2 – kliknij tutaj.

6. Test – drukowanie cyfrowe - kliknij tutaj.