DOBRA STRONA UCZNIA

Technik Elektronik

We współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych:

p. Andrzej Domżał
p. Bogusław Morek
p. Jan Krzanowski

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
TECHNIK ELEKTRONIK 311408

KOWEZiU

Kliknij, aby przejść

 

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

  • program nauczania dla zawodu technik elektronik (nowa podstawa programowa) – kliknij tutaj .
  • informator o egzaminie zawodowym (nowa podstawa programowa)  - kliknij tutaj.
  • informator o egzaminie zawodowym („stara” podstawa programowa) – kliknij tutaj.

 

 MATERIAŁY NAUCZANIA

  • Zarządzanie systemami teletransmisyjnymi i teleinformatycznymi – otwórz (wymagany Flash player).
  • Eksploatowanie sieci komputerowych LAN – otwórz (wymagany Flash player).
  • Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN – otwórz (wymagany Flash player).
  • Administrowanie sieciami komputerowymi – otwórz (wymagany Flash player).