DOBRA STRONA UCZNIA

Systemy operacyjne


PROGRAM NAUCZANIA I PODSTAWA PROGRAMOWA

1) Podstawa programowa w kształceniu zawodowym Technik Informatyk – kliknij tutaj.

2) Program nauczania Technik Informatyk – pobierz pdf


MATERIAŁY – SYSTEMY OPERACYJNE

1) Międzynarodowa karta charakterystyki zagrożeń zawodowych - kliknij tutaj.

2) Systemy operacyjne – podstawy – kliknij tutaj. pdf

3) Systemy – pojęcia i podział - kliknij tutaj. pdf

4) Definicje – dyski, partycje –   kliknij tutaj. pdf

5) Dysk i podstawy systemów plików. –  kliknij tutaj. flashplayer

6) Systemy plików i partycjonowanie. –  kliknij tutaj. flashplayer

7) Windows XP od środka – kliknij tutaj.pdf

8) Architektura systemu Windows – cz. 1 - kliknij tutaj.flashplayer

9) Architektura systemu Windows – cz. 2 – kliknij tutaj.flashplayer

10) Etapy uruchomienia systemu Windows XP – kliknij tutaj.pdf

11) Laboratorium MS Windows 7 – kliknij tutaj.

12) Optymalizacja MS Windows 7 – kliknij tutaj.

13) Dostęp do zasobów i grupy w Windows 7 - kliknij tutaj.

14) Laboratorium SO – cz.1 – kliknij tutaj.

15) Laboratorium SO – cz.2 - kliknij tutaj.

16) Udostępnianie zasobów, mapowanie dysków – kliknij tutaj.

17) Przywracanie Windows 7 -kliknij tutaj.

18) Bezpieczeństwo w Windows Vista – kliknij tutaj, bezpieczeństwo w Windows 7 – kliknij tutaj.

19) Narzędzie „Uruchom” – kliknij tutaj.

20) Panel sterowania Windows 7 (kompletny opis) – kliknij tutaj.

21) Bezpieczne dane – kliknij tutaj.

22) Identyfikacja podzespołów zestawu komputerowego – kliknij tutaj.

23) Wprowadzenie do systemu Linux – kliknij tutaj.

24) Wprowadzenie do Linux cd. – kliknij tutaj.

25) Laboratorium Ubuntu Linux - kliknij tutaj.

26) Podręczniki użytkownika Linux – kliknij tutaj.

27) Macierze dyskowe RAID – kliknij tutaj.

28) Podręcznik do Windows 10 - kliknij tutaj


TESTY

1) Test 1 – System operacyjny – teoria – kliknij tutaj.

2) Test 2 – systemy plików, dyski – kliknij tutaj.

3) Test 3  - Architektura systemu Windows cz. 1  - kliknij tutaj.

4) Test 4 – Architektura systemu Windows cz. 2 – kliknij tutaj

5) Test 5 – Podstawy Windows 7 Kwalifikacja E.12 – kliknij tutaj.

6) Test 6 – Laboratorium Windows 7 - kliknij tutaj.

7) Test 7 – Laboratorium Windows 7 – cz. 2  - kliknij tutaj.

8) Test 8 – Laboratorium udostępnianie, mapowanie, bezpieczeństwo systemu i danych – kliknij tutaj.