DOBRA STRONA UCZNIA

Fototechnik

PODSTAWA PROGRAMOWA

1) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Fototechnik – kliknij tutaj.


PROGRAM NAUCZANIA

1) Program nauczania Fototechnik 343104 – kliknij tutaj.


WYKAZ MODUŁÓW 

Moduł 313[01].O1 Podstawy fotografii

 • 313[01].O1.01 Zastosowanie wiedzy o sztuce w realizacji prac fotograficznych
 • 313[01].O1.02 Określanie zasad rejestracji obrazu fotograficznego
 • 313[01].O1.03 Użytkowanie urządzeń fototechnicznych
 • 313[01].O1.04 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Moduł 313[01].Z1 Chemiczna technika rejestracji obrazu

 • 313[01].Z1.01 Charakteryzowanie materiałów fotograficznych
 • 313[01].Z1.02 Wykonywanie obróbki chemicznej materiałów fotograficznych
 • 313[01].Z1.03 Wykonywanie kontroli sensytometrycznej materiałów fotograficznych i procesów obróbki chemicznej

Moduł 313[01].Z2 Elektroniczna technika rejestracji obrazu 460

 • 313[01].Z2.01 Stosowanie elektronicznych metod rejestracji, przetwarzania i wizualizacji obrazu
 • 313[01].Z2.02 Stosowanie elektronicznych detektorów obrazu
 • 313[01].Z2.03 Użytkowanie urządzeń stosowanych w fotografii cyfrowej
 • 313[01].Z2.04 Wykonywanie prac związanych z cyfrową obróbką obrazu

Moduł 313[01].Z3 Rejestracja, przetwarzanie i wizualizacja obrazu

 • 313[01].Z3.01 Dobieranie oraz stosowanie metod rejestracji obrazu
 • 313[01].Z3.02 Wykonywanie fotografii studyjnych
 • 313[01].Z3.03 Wykonywanie fotografii plenerowych
 • 313[01].Z3.04 Wykonywanie fotografii technicznych

Moduł 313[01].Z4 Praktyka zawodowa

 • 313[01].Z4.01 Wykonywanie usług fotograficznych
 • 313[01].Z4.02 Obsługa maszyn i urządzeń fototechniczny

MATERIAŁY DO POBRANIA

Name Size Version Last Modification Date
Fototechnik 313[01] O1 01 N 977,20 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] O1 01 U 2,10 MB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] O1 02 N 240,56 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] O1 02 U 405,26 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] O1 03 N 187,14 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] O1 03 U 492,72 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] O1 04 N 205,75 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] O1 04 U 484,58 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z1 01 N 248,07 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z1 01 U 1,67 MB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z1 02 N 239,99 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z1 02 U 512,48 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z1 03 N 188,16 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z1 03 U 2,23 MB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z2 01 N 273,06 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z2 01 U 513,84 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z2 02 N 217,68 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z2 02 U 710,84 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z2 03 N 190,35 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z2 03 U 330,88 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z2 04 N 246,48 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z3 01 N 191,04 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z3 01 U 284,40 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z3 02 N 186,32 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z3 02 U 350,86 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z3 03 N 408,16 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z3 03 U 1,11 MB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z3 04 N 179,02 kB   25 September 2015
Fototechnik 313[01] Z3 04 U 359,81 kB   25 September 2015
You are here: Root | Leech protection: OFF | There are 0 folders and 29 files here.